logo
Search:

For at se mere om mine forskningsområder se under 'Research areas' - denne side kommer til at omhandle lidt af min forskning - populært og på dansk.

Jeg har lavet selvinfektion med grisens piskeorm (T. suis) for at se hvordan mit immunsystem reagere på en sådan infektion. Jeg er også interesseret i at se om en sådan 'orme terapi' ville kunne reducere min psoriasis. Tillige var jeg nysgerrig på om nogle af ormene blev voksne i mig. Resultaterne er endnu ikke offentliggjort men jeg har fortalt om dem til en konference og i Berlingske - link her. Jeg har også fortalt om mine selvinfektionsstudier på TV2 - link her og på P1 her (3:38-5:25) og faktisk også i Aftenshowet på DR1 men det link er ikke aktivt mere. 

Som en del af mit speciale viste jeg at mennesker kan blive smittet med grisens spolorm. En populær artikel omkring dette er blevet trykt i Aktuelt Naturvidenskab med titlen ''En parasit på afveje'. Det skal understreges at man ikke kan få smitten ved at spise grisekød! Det er oftest fordi man har brugt grisemøg som gødning i sin urtehave.

Jeg har i løbet af min phd og post doc arbejdet med genernes betydning for hvor mange spolorm og piskeorm som grise får. Populært sagt var målet at identificere sygdomsgener. Vi er desværre ikke kommet så langt pt men har fundet områder i genomet som har afgørende betydning for hvor mange orm grise får.

Et stort forskningsområde er parasit genetik som kulminerede i 2011 med offentliggørelsen af spolormens genom (arvemassen) og her i 2013 bliver vi færdige med piskeormens genom. Dette arbejde indeholder også en beskrivelse af alle de gener (transkriptom) som parasitten bruger på forskellige livsstadier og nogle molekyler som kaldes 'ikke kodende RNA'.

Børneorm (Enterobius) er interessant fordi det er den eneste ormeinfektion som vi har 'permanent' hos mennesker i Danmark. Jeg har været med til at undersøge genetikken af børneorm her i Danmark og i fremtiden vil jeg meget gerne undersøge de problemer som nogle oplever ift dårlig behandlings effekt. Altså, de tilfælde hvor mennesker bliver ved med at have børneorm på trods af gentagende ormebehandlinger.